Follow

Kategori Silme (Delete Category)

Silmek istediğiniz kategorinin yanında yer alan dişli simgesini tıklayarak Delete komutuyla kategoriyi silebilirsiniz.

Kategoriyi sildiğinizde daha önce bu kategori altında eklenmiş ürünler silinmez kategorisiz olarak sitenizde bulunabilir olacaktır.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk